OMRON(欧姆龙)手册介绍
1 信号用继电器
1.1  ★G5V-1-接点1c-PCB直插
1.2  ★G5V-2-接点2c-PCB直插
1.3  ★G6A-接点2c-PCB直插
1.4  ★G6E-接点2c-PCB直插
1.5  ★G6J-Y-接点2c-PCB直插|贴片
1.6  ★G6K-接点2c-PCB直插|贴片
1.7  G6K_2F_RF_V-接点2c-PCB贴片
1.8  G6K_U_2F_P_RF_S_T-接点2c-PCB直插|贴片
1.9  ★G6S-接点2c-PCB直插|贴片
2 MOSFET继电器
2.1  G3VM-61A1_D1-接点1a-PCB直插|贴片
2.2  G3VM-AR_DR-接点1a-PCB直插|贴片
2.3  G3VM-AY_DY-接点1a-PCB直插|贴片
2.4  G3VM-BR_ER-接点1a-PCB直插|贴片
2.5  G3VM-26M10_26M11_66M-接点1c-PCB贴片
3 功率继电器
3.1 ★G2R-接点1a,1c,2a,2c-PCB直插
3.1.1  G2R(2-1)
3.1.2  ★G2R(2-2)
3.2  G2RG-接点2a-PCB直插
3.3  ★G2RL-接点1a,1c,2a,2c-PCB直插
3.4  G2RL-1A-E2-CV-HA-接点1a-PCB直插
3.5  ★G4A-接点1a-PCB直插
3.6  ★G4W-接点1a,2a-PCB直插
3.7  G5CA-接点1a-PCB直插
3.8  ★G5LA-接点1a,1c-PCB直插(停产)
3.9  ★G5LE-接点1a,1c-PCB直插
3.10  ★G5NB-接点1a-PCB直插
3.11  G5NB-EL-接点1a-PCB直插
3.12  ★G5Q-接点1a,1c-PCB直插
3.13  G5Q-EL-接点1a-PCB直插
3.14  ★G5RL-接点1a-PCB直插
3.15  G5RL-U/K-接点1a,1c-PCB直插
3.16  ★G6B-接点1a,1a1b,2a,2b-PCB直插
3.17  ★G6C-接点1a,1a1b-PCB直插
3.18  ★G6D-接点1a-PCB直插
3.19  ★G6DN-接点1a-PCB直插
3.20  G6QE-接点1a-PCB直插
3.21  G6RL-接点1a,1c-PCB直插
3.22  G6RN-接点1a,1c-PCB直插
3.23 G7L-接点1a,2a-PCB直插
3.23.1  G7L(2-1)
3.23.2  G7L(2-2)
3.24  G7L-PV-接点2a-PCB直插
3.25  G7L-X-接点2a-PCB直插
4 一般继电器
4.1  G2R-S-接点1c,2c-插座
4.2  G2R-S-插座
4.3  G2RV-SR-1c-导轨
4.4  G4Q-接点2c-焊片|插座
4.5  G7J-接点2a2b,3a1b,4a-PCB直插|金属安装
4.6  G7K-接点2a2c-插座
4.7  G7T-接点1a,1b,1c-插座
4.8  G7X-接点1a,1b,2a-螺钉
4.9  G7Z-接点2a2b,3a1b,4a-螺钉
4.10  G9B-步骤数6,12-导轨
4.11  G9EA-1-接点1a-螺丝
4.12  G9EB-1-接点1a-螺丝
4.13  G9EC-1-接点1a-螺丝
4.14 LY-接点1c,2c,3c,4c-PCB直插|插座|外壳
4.14.1  LY(2-1)
4.14.2  LY(2-2)
4.15 LYJ-接点1c,2c,3c,4c-PCB|焊片|直插
4.15.1  LYJ(2-1)
4.15.2  LYJ(2-2)
4.16 MK-接点2c,3c-插座
4.16.1  MK(2-1)
4.16.2  MK(2-2)
4.17  MKK-接点2c-插座
4.18 MK-S (X)-接点1a,1a1b-插座
4.18.1  MK-S (X)(2-1)
4.18.2  MK-S (X)(2-2)
4.19 MK-S-接点2c,3c-插座
4.19.1  MK-S(2-1)
4.19.2  MK-S(2-2)
4.20 MM-接点2c,3c,4c-焊片|螺钉|插座
4.20.1  MM(3-1)
4.20.2  MM(3-2)
4.20.3  MM(3-3)
4.21 MMK-接点2a+2c,2c,3c,4c-焊片|螺钉|插座
4.21.1  MMK(2-1)
4.21.2  MMK(2-2)
4.22 MY-接点2c,3c,4c,4双-PCB|插座|外壳
4.22.1  MY(3-1)
4.22.2  MY(3-2)
4.22.3  MY(3-3)
4.23  MYA-接点2a,2b-插座
4.24 MY-GS-接点2c,4c-直插(替代PANASONIC松下HJ系列)
4.24.1  MY-GS(2-1)
4.24.2  MY-GS(2-2)
5 DC功率继电器
5.1  G9EA-1-接点1a-螺丝
5.2  G9EB-1-接点1a-螺丝
5.3  G9EC-1-接点1a-螺丝
5.4  G9EJ-1-E-接点1a-接线
5.5  G9EJ-1-P-E -接点1a-PCB
5.6  G9EN-1-接点1a-导线
6 固态继电器
6.1  G2RV-SR_G3RV-SRG5V-1-接点1c-PCB
6.2  G3B_G3BD-接点1a-插座
6.3  G3CN-接点1a-PCB
6.4  G3DZ-接点1a-PCB
6.5  G3F_G3FD-接点1a-插座|导轨
6.6  G3FM-接点1a-插座|导轨
6.7  G3H_G3HD-接点1a-插座
6.8  G3J-接点1a-导轨|螺钉
6.9  G3J-S-接点1a-导轨|螺钉
6.10  G3J-T-接点1a-导轨|螺钉
6.11  G3J-T-C-接点1a-导轨|螺钉
6.12  G3M-接点1a-PCB
6.13  G3MC-接点1a-PCB
6.14  G3NA-接点1a-面板
6.15  G3NB-1-接点1a-面板
6.16  G3NE-接点1a-导轨
6.17  G3PE(单相)-接点1a-导轨
6.18  G3PE(三相)-接点1a-导轨|螺钉
6.19  G3PF-接点1a-导轨|螺钉
6.20  G3PH-接点1a-导轨
6.21  G3PJ-接点1a-导轨|螺钉
6.22  G3R_G3RD-接点1a-导轨|螺钉
6.23  G3R-I_G3R-O-接点1a-插座|导轨
6.24  G3RZ-接点1a-插座
6.25  G3S_G3SD-接点1a-直插
6.26  G3TA-接点1a-插座
6.27  G3TB-接点1a-直插
6.28  G9H-接点1a-插座
7 车载继电器
7.1  G8HE-接点1a,1c-插入式(2018年12月末終止接受预订)
7.2  G8HL-接点1a-插入式(2018年12月末終止接受预订)
7.3  G8HN-接点1a,1c-插入式(2018年12月末終止接受预订)
7.4  G8N-接点1c-PCB
7.5  G8NDL-接点2c-PCB
7.6  G8NW-接点2c-PCB
7.7  G8VA-接点1a-插入式(2018年12月末終止接受预订)
7.8  G9EA-1(-B)-AQ-接点1a-螺钉/导线
7.9  G9EB-1-B-AQ-接点1a-螺钉
7.10  G9EC-1(-B)-AQ-接点1a-螺钉/导线
7.11  G9ED-1(-B)-AQ-接点1a-螺钉/导线
7.12  G9EH-1-接点1a-螺钉
7.13  G9EJ-1-E-接点1a-接线/PCB
7.14  G9EN-1-接点1a-螺钉
8  G5A-接点2C-负载1A-直插
9  ★G5SB-接点1A-负载5A-直插(2018年3月停产)
10  G6B-4CB-接点4C-负载5A-导轨
11  G6B-4_ND-接点4A-负载2A,5A-导轨
12  G6D-F4B_G3DZ-F4B-接点4A-负载5A-导轨
13  ★G6L-接点1A-负载1A-直插
14  ★G6M-接点1A-负载5A-直插式
15  G8P-接点1A,1C-负载20A,30A-直插
16  H3Y-C-时间继电器
17 MYJ(2)
17.1  MYJ(1/2)-接点2A,4A-负载3A,5A-直插-(2016年9月停产)
17.2  MYJ(2/2)-接点2A,4A-负载3A,5A-直插(2016年9月停产)

★G5V-1-接点1c-PCB直插

2017-12-27 09:30:14
xuanpu
1979
最后编辑:绚普电子 于 2019-12-27 16:26:38

<技术文档>

安装方式:PCB直插

序号 规格型号 接点构成 线圈电压 额定负载 通电电流 最大电压 最大电流
1 G5V-1-DC3V 1c DC3V AC125V/0.5A DC24V/1A 2A AC125V DC60V 1A
2 G5V-1-DC5V 1c DC5V AC125V/0.5A DC24V/1A 2A AC125V DC60V 1A
3 G5V-1-DC6V 1c DC6V AC125V/0.5A DC24V/1A 2A AC125V DC60V 1A
4 G5V-1-DC9V 1c DC9V AC125V/0.5A DC24V/1A 2A AC125V DC60V 1A
5 G5V-1-DC12V 1c DC12V AC125V/0.5A DC24V/1A 2A AC125V DC60V 1A
6 G5V-1-DC24V 1c DC24V AC125V/0.5A DC24V/1A 2A AC125V DC60V 1A

底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>