WJ31B-触点1组-电流60A 80A-直插式

2020-03-04 10:14:33
xuanpu
2306
最后编辑:绚普电子 于 2020-04-23 17:12:30
序号 型号 触点组数 额定电流 线圈规格 线圈类型 线圈类型 额定功率 切换电压 切换功率 封装形式
1 WJ31B-80A-05D1 1组 80A 5VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 20000VA 直插式
2 WJ31B-80A-06D1 1组 80A 6VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 20000VA 直插式
3 WJ31B-80A-09D1 1组 80A 9VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 20000VA 直插式
4 WJ31B-80A-12D1 1组 80A 12VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 20000VA 直插式
5 WJ31B-80A-24D1 1组 80A 24VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 20000VA 直插式
6 WJ31B-80A-48D1 1组 80A 48VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 20000VA 直插式
7 WJ31B-80A-05D2 1组 80A 5VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 20000VA 直插式
8 WJ31B-80A-06D2 1组 80A 6VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 20000VA 直插式
9 WJ31B-80A-09D2 1组 80A 9VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 20000VA 直插式
10 WJ31B-80A-12D2 1组 80A 12VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 20000VA 直插式
11 WJ31B-80A-24D2 1组 80A 24VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 20000VA 直插式
12 WJ31B-80A-48D2 1组 80A 48VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 20000VA 直插式
13 WJ31B-80A-05L1 1组 80A 5VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 20000VA 直插式
14 WJ31B-80A-06L1 1组 80A 6VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 20000VA 直插式
15 WJ31B-80A-09L1 1组 80A 9VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 20000VA 直插式
16 WJ31B-80A-12L1 1组 80A 12VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 20000VA 直插式
17 WJ31B-80A-24L1 1组 80A 24VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 20000VA 直插式
18 WJ31B-80A-48L1 1组 80A 48VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 20000VA 直插式
19 WJ31B-80A-05L2 1组 80A 5VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 20000VA 直插式
20 WJ31B-80A-06L2 1组 80A 6VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 20000VA 直插式
21 WJ31B-80A-09L2 1组 80A 9VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 20000VA 直插式
22 WJ31B-80A-12L2 1组 80A 12VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 20000VA 直插式
23 WJ31B-80A-24L2 1组 80A 24VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 20000VA 直插式
24 WJ31B-80A-48L2 1组 80A 48VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 20000VA 直插式
25 WJ31B-60A-05D1 1组 60A 5VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 15000VA 直插式
26 WJ31B-60A-06D1 1组 60A 6VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 15000VA 直插式
27 WJ31B-60A-09D1 1组 60A 9VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 15000VA 直插式
28 WJ31B-60A-12D1 1组 60A 12VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 15000VA 直插式
29 WJ31B-60A-24D1 1组 60A 24VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 15000VA 直插式
30 WJ31B-60A-48D1 1组 60A 48VDC 标准型 单线圈 1.5W 250VAC 15000VA 直插式
31 WJ31B-60A-05D2 1组 60A 5VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 15000VA 直插式
32 WJ31B-60A-06D2 1组 60A 6VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 15000VA 直插式
33 WJ31B-60A-09D2 1组 60A 9VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 15000VA 直插式
34 WJ31B-60A-12D2 1组 60A 12VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 15000VA 直插式
35 WJ31B-60A-24D2 1组 60A 24VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 15000VA 直插式
36 WJ31B-60A-48D2 1组 60A 48VDC 标准型 双线圈 3W 250VAC 15000VA 直插式
37 WJ31B-60A-05L1 1组 60A 5VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 15000VA 直插式
38 WJ31B-60A-06L1 1组 60A 6VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 15000VA 直插式
39 WJ31B-60A-09L1 1组 60A 9VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 15000VA 直插式
40 WJ31B-60A-12L1 1组 60A 12VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 15000VA 直插式
41 WJ31B-60A-24L1 1组 60A 24VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 15000VA 直插式
42 WJ31B-60A-48L1 1组 60A 48VDC 灵敏型 单线圈 1W 250VAC 15000VA 直插式
43 WJ31B-60A-05L2 1组 60A 5VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 15000VA 直插式
44 WJ31B-60A-06L2 1组 60A 6VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 15000VA 直插式
45 WJ31B-60A-09L2 1组 60A 9VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 15000VA 直插式
46 WJ31B-60A-12L2 1组 60A 12VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 15000VA 直插式
47 WJ31B-60A-24L2 1组 60A 24VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 15000VA 直插式
48 WJ31B-60A-48L2 1组 60A 48VDC 灵敏型 双线圈 2W 250VAC 15000VA 直插式
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>