★S系列-接点1A-负载1A-SIP

2018-06-25 13:40:15
xuanpu
2286
最后编辑:xuanpu 于 2020-11-05 16:18:03
序号 产品型号 接点构成 输入电压 负载容量 负载电压 封装形式 技术文档
1 S1A050000 1A 5VDC 1A 200VDC SIP <PDF>
2 S1A120000 1A 12VDC 1A 200VDC SIP <PDF>
3 S1A240000 1A 24VDC 1A 200VDC SIP <PDF>
4 S1A050099 1A 5VDC 1A 200VDC SIP <PDF>
5 S1A120099 1A 12VDC 1A 200VDC SIP <PDF>
6 S1A120098 1A 12VDC 1A 200VDC SIP <PDF>
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>