C系列-接点2C-负载0.5A-DIP

2018-09-29 09:56:42
xuanpu
730
最后编辑:xuanpu 于 2018-11-01 15:33:12
序号 产品型号 接点构成 输入电压 负载容量 负载电压 封装形式 技术文档 推荐等级
1 C2C050001 2C 5VDC 0.5A 100VDC DIP <PDF>
2 C2C120001 2C 12VDC 0.5A 100VDC DIP <PDF>
3 C2C240001 2C 24VDC 0.5A 100VDC DIP <PDF>
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>