PANASONIC(松下)手册介绍
1 安全继电器
1.1  SF
1.2  SFS
1.3  SFW
1.4  SF-Y
2 汽车继电器
2.1  CA
2.2  CB
2.3  CJ
2.4  CM
2.5  CN_H
2.6  CN_L
2.7  CN_M
2.8  CP
2.9  CPP
2.10  CQ
2.11  CT
2.12  CTP
2.13  CV_N
2.14  CW
2.15  EN_N
2.16  ★EV-接点1a-容量10-300A-接线端子
2.17  EVSW
2.18  TA
2.19  TB
2.20  TBP
2.21  TC
2.22  TE
2.23  TG
2.24  TH
2.25  TJ
2.26  TL
2.27  TM
3 高频继电器
3.1  RA
3.2 RD(2)
3.2.1  RD(1/2)
3.2.2  RD(2/2)
3.3  RE
3.4  RJ
3.5  RN
3.6  RV
4 高容量继电器
4.1  EJ
4.2  EP
4.3  HE_V
5 功率继电器
5.1  DE
5.2 DJ(2)
5.2.1  DJ(1/2)
5.2.2  DJ(2/2)
5.3  DJ_H
5.4  DK
5.5  DQ
5.6  DQ_M
5.7  ★DSP
5.8  DW
5.9  DY
5.10  DZ_S
5.11  HE
5.12  ★​HE_S-接点2a,2a1b-容量35A,277VAC-直插
5.13  HEPV
5.14  ★​JQ
5.15  JS
5.16  ★JT_N-接点1a,1c-容量10A,20A-直插,接线片
5.17  JTV
5.18  JV_N
5.19  JW
5.20  LA
5.21  LD_P
5.22  LE
5.23  LF
5.24  LF_G
5.25  LK_G
5.26  LK_P
5.27  LK_Q
5.28  LK_T
5.29  LQ
5.30  LZ
5.31  LZ_N
5.32  NC
5.33  PA_N
5.34  PF
5.35  PQ
5.36  S
5.37  SP
5.38  ST
6 控制盘继电器
6.1 HC(6)
6.1.1  HC(1/6)
6.1.2  HC(2/6)
6.1.3  HC(3/6)
6.1.4  HC(4/6)
6.1.5  HC(5/6)
6.1.6  HC(6/6)
6.2 HJ替代OMRON-MY-GS系列
6.2.1  HJ(1/2)
6.2.2  HJ(2/2)
6.3 HL
6.3.1  HL(1/2)
6.3.2  HL(2/2)
6.4  ★HN
7 信号继电器
7.1  DS
7.2  ★DS2Y
7.3 GN(2)
7.3.1  GN(1/2)
7.3.2  GN(2/2)
7.4 GQ(2)
7.4.1  GQ(1/2)
7.4.2  GQ(2/2)
7.5  HY
7.6 TQ(2)
7.6.1  ★TQ(1/2)
7.6.2  TQ(2/2)
7.7  TX
7.8  TX_D
7.9  TX_S
7.10 TX_TH(2)
7.10.1  TX_TH(1/2)
7.10.2  TX_TH(1/2)

SF

2018-04-11 08:48:09
xuanpu
2155
最后编辑:xuanpu 于 2018-04-11 08:57:15
序号 规格型号 别名型号 接点构成 输入电压 负载电流 封装形式 技术文档
1 SF3-DC5V AG1039 3A1B 5VDC 6A 直插式 <PDF>
2 SF3-DC12V AG1031 3A1B 12VDC 6A 直插式 <PDF>
3 SF3-DC24V AG1032 3A1B 24VDC 6A 直插式 <PDF>
4 SF3-DC48V AG1033 3A1B 48VDC 6A 直插式 <PDF>
5 SF3-DC60V AG1038 3A1B 60VDC 6A 直插式 <PDF>
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>