SMP-21接点:1a,2a

2019-06-20 13:03:19
绚普
327
最后编辑:xuanpu 于 2019-09-29 14:56:42
序号 产品型号 封装 触点 负载电压 负载电流 通态电阻 输出电容 断开泄漏 隔离电压 补充说明
1 SMP-1A21-4PT 4引脚 1A 0~40V 250mA 1.25Ohms 13pF 10nA 1500V
2 SMP-2A21-8PT 8引脚 1A 0~40V 250mA 1.25Ohms 13pF 10nA 1500V
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


  • 在线客服
    • 销售付小姐 在线联系
    • 销售雷小姐 在线联系
<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>