MPA

2018-11-03 09:45:09
xuanpu
1823
最后编辑:xuanpu 于 2018-11-03 10:06:08
序号 规格型号 别名型号 接点构成 输入电压 负载电流 封装形式 技术文档 推荐等级
1 MPA-S-105-A MPAS105A 1A 5VDC 10A 直插式 <PDF>
2 MPA-S-105-B MPAS105B 1B 5VDC 10A 直插式 <PDF>
3 MPA-S-105-C MPAS105C 1C 5VDC 10A 直插式 <PDF>
4 MPA-S-106-A MPAS106A 1A 6VDC 10A 直插式 <PDF>
5 MPA-S-106-B MPAS106B 1B 6VDC 10A 直插式 <PDF>
6 MPA-S-106-C MPAS106C 1C 6VDC 10A 直插式 <PDF>
7 MPA-S-109-A MPAS109A 1A 9VDC 10A 直插式 <PDF>
8 MPA-S-109-B MPAS109B 1B 9VDC 10A 直插式 <PDF>
9 MPA-S-109-C MPAS109C 1C 9VDC 10A 直插式 <PDF>
10 MPA-S-112-A MPAS112A 1A 12VDC 10A 直插式 <PDF> ★★★
11 MPA-S-112-B MPAS112B 1B 12VDC 10A 直插式 <PDF>
12 MPA-S-112-C MPAS112C 1C 12VDC 10A 直插式 <PDF> ★★★
13 MPA-S-124-A MPAS124A 1A 12VDC 10A 直插式 <PDF>
14 MPA-S-124-B MPAS124B 1B 12VDC 10A 直插式 <PDF>
15 MPA-S-124-C MPAS124C 1C 12VDC 10A 直插式 <PDF>
16 MPA-S-148-A MPAS148A 1A 12VDC 10A 直插式 <PDF>
17 MPA-S-148-B MPAS148B 1B 12VDC 10A 直插式 <PDF>
18 MPA-S-148-C MPAS148C 1C 12VDC 10A 直插式 <PDF>
19 MPA-S-160-A MPAS160A 1A 12VDC 10A 直插式 <PDF>
20 MPA-S-160-B MPAS160B 1B 12VDC 10A 直插式 <PDF>
21 MPA-S-160-C MPAS160C 1C 12VDC 10A 直插式 <PDF>
22 MPA-S-172-A MPAS172A 1A 12VDC 10A 直插式 <PDF>
23 MPA-S-172-B MPAS172B 1B 12VDC 10A 直插式 <PDF>
24 MPA-S-172-C MPAS172C 1C 12VDC 10A 直插式 <PDF>


底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>