★CDG1

2019-08-08 10:19:48
xuanpu
1390
最后编辑:u7edau666e 于 2019-08-08 10:27:47
序号 产品型号 控制电压 负载电压 负载电流 安装方式 推荐等级
1 CDG11DD10A 3-32VDC 12-220VDC 10A 面板
2 CDG11DD25A 3-32VDC 12-220VDC 25A 面板
3 CDG11DD40A 3-32VDC 12-220VDC 40A 面板
4 CDG11DD60A 3-32VDC 12-220VDC 60A 面板
5 CDG11DD80A 3-32VDC 12-220VDC 80A 面板
6 CDG11DA10A 3-32VDC 24-480VAC 10A 面板 ★★★
7 CDG11DA15A 3-32VDC 24-480VAC 15A 面板
8 CDG11DA20A 3-32VDC 24-480VAC 20A 面板
9 CDG11DA25A 3-32VDC 24-480VAC 25A 面板
10 CDG11DA30A 3-32VDC 24-480VAC 30A 面板
11 CDG11DA40A 3-32VDC 24-480VAC 40A 面板
12 CDG11DA60A 3-32VDC 24-480VAC 60A 面板
13 CDG11DA75A 3-32VDC 24-480VAC 75A 面板
14 CDG11DA80A 3-32VDC 24-480VAC 80A 面板
15 CDG11DA100A 3-32VDC 24-480VAC 100A 面板
16 CDG11DA120A 3-32VDC 24-480VAC 120A 面板
17 CDG11AA10A 82-280VAC 24-480VAC 10A 面板
18 CDG11AA15A 82-280VAC 24-480VAC 15A 面板
19 CDG11AA20A 82-280VAC 24-480VAC 20A 面板
20 CDG11AA25A 82-280VAC 24-480VAC 25A 面板
21 CDG11AA30A 82-280VAC 24-480VAC 30A 面板
22 CDG11AA40A 82-280VAC 24-480VAC 40A 面板
23 CDG11AA60A 82-280VAC 24-480VAC 60A 面板
24 CDG11AA75A 82-280VAC 24-480VAC 75A 面板
25 CDG11AA80A 82-280VAC 24-480VAC 80A 面板
26 CDG11AA100A 82-280VAC 24-480VAC 100A 面板
27 CDG11AA120A 82-280VAC 24-480VAC 120A 面板
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>