★BE-1a,2a,1b,1c,2a+2b-10-100W,200-1000V-直插

2018-07-02 14:29:40
xuanpu
2389
最后编辑:xuanpu 于 2020-09-21 11:55:54
序号 规格型号 接点 输入电压 额定功率 开关电压 开关电流 负载电流 击穿电压
1 BE05-1A66-P 1a 5VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
2 BE05-1A66-M 1a 5VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
3 BE05-1A66-V 1a 5VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
4 BE12-1A66-P 1a 12VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
5 BE12-1A66-M 1a 12VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
6 BE12-1A66-V 1a 12VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
7 BE24-1A66-P 1a 24VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
8 BE24-1A66-M 1a 24VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
9 BE24-1A66-V 1a 24VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
10 BE05-1A85-P 1a 5VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
11 BE05-1A85-M 1a 5VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
12 BE05-1A85-V 1a 5VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
13 BE12-1A85-P 1a 12VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
14 BE12-1A85-M 1a 12VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
15 BE12-1A85-V 1a 12VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
16 BE24-1A85-P 1a 24VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
17 BE24-1A85-M 1a 24VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
18 BE24-1A85-V 1a 24VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
19 BE12-1B66-M 1b 12VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
20 BE12-1B66-P 1b 12VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
21 BE12-1B66-V 1b 12VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
22 BE24-1B66-M 1b 24VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
23 BE24-1B66-P 1b 24VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
24 BE24-1B66-V 1b 24VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
25 BE12-1C90-M 1c 12VDC 10W 175V 0.5A 1.2A 200VDC
26 BE12-1C90-P 1c 12VDC 10W 175V 0.5A 1.2A 200VDC
27 BE12-1C90-V 1c 12VDC 10W 175V 0.5A 1.2A 200VDC
28 BE24-1C90-M 1c 24VDC 10W 175V 0.5A 1.2A 200VDC
29 BE24-1C90-P 1c 24VDC 10W 175V 0.5A 1.2A 200VDC
30 BE24-1C90-V 1c 24VDC 10W 175V 0.5A 1.2A 200VDC
31 BE12-2A66-P 2a 12VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
32 BE12-2A66-M 2a 12VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
33 BE12-2A66-V 2a 12VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
34 BE24-2A66-P 2a 24VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
35 BE24-2A66-M 2a 24VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
36 BE24-2A66-V 2a 24VDC 10W 200V 0.5A 1.25A 225VDC
37 BE05-2A85-P 2a 5VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
38 BE05-2A85-M 2a 5VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
39 BE05-2A85-V 2a 5VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
40 BE12-2A85-P 2a 12VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
41 BE12-2A85-M 2a 12VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
42 BE12-2A85-V 2a 12VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
43 BE24-2A85-P 2a 24VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
44 BE24-2A85-M 2a 24VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
45 BE24-2A85-V 2a 24VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
45+ BE24-2A85-BV420
2a 24VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
46 BE05-2A+2B85-P 2a+2b 5VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
47 BE05-2A+2B85-M 2a+2b 5VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
48 BE05-2A+2B85-V 2a+2b 5VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
49 BE12-2A+2B85-P 2a+2b 12VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
50 BE12-2A+2B85-M 2a+2b 12VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
51 BE12-2A+2B85-V 2a+2b 12VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
52 BE24-2A+2B85-P 2a+2b 24VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
53 BE24-2A+2B85-M 2a+2b 24VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
54 BE24-2A+2B85-V 2a+2b 24VDC 100W 1000V 1.0A 2.5A 2500VDC
底部联系方式

地址: 上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108     电话:021-34291916     传真:021-34130326  

销售手机: 13386093071(微信同号)   13621906325(微信同号)  QQ:1192755469  1056439247

  • 在线客服
    • 销售付小姐 在线联系
    • 销售雷小姐 在线联系
<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>